Foran våre fire flotte jubilanter! 
Fra venstre søstrene Jorunn Benes Lyslo, 
Eks SR Turid Johanne Røeggen, Inger Sofie Risanger og DSS Torunn Skogland. 
Rad to fra venstre: Stor Marshall Kirsten Aarvaag Storaker, Deputert Stor Sire Selle Marie Horntvedt, OM Torhild Bøe og Eks SR Marit Børseth. 
Rad tre fra venstre. De fungerende storembetsmenn fra Distrikt 19: Ingunn Haraldsen, Vigdis Kvandal, Åse Velle, Anne Karin Henriksen og Guro Rødeseike Yndestad. 

Våre flotte søstre Jorunn Benes Lyslo og DSS Torunn Skogland fikk tildelt
25-års veteranjuvel og Søster. Eks SR Turid Johanne Røeggen og søster Inger Sofie Risanger fikk begge tildelt sin velfortjente 40-års veteranjuvel. 

Seremonien ble høytidelig og verdig ledet av Deputert Stor Sire. Selle Marie Horntvedt og Stor Marshall Kirsten Aarvaag Storaker i tillegg til fungerende storembedsmenn. 
Etter en minnerik og stilfull sermoni i logesalen, fortsatte kvelden i en flott pyntet festsal. Der hadde vi fin underholdning, mange flotte taler,  deilig middag og ikke minst mange blomsterhilsener.

Vi gratulerer våre kjære søstre med tildelingen!