Br. Per Otto Larsen ble innviet i Ordenen 23. mars 1982 og fikk Den Høye Sannhetsgrad 29. novembe r1983. Han ble opptatt i Leir 14 Sørland den 4. januar 1996 og fikk Den Kongelige Purpurgrad 7. mai 1998. Han var kasserer fra 27. august 2013 til 30. september 2015 og inspektør fra 29. august 2017 til 10. juni 2019. 
Br. Egil Torfinn Bentsen ble innviet i Ordenen 18. januar 1982, og fikk Den Høye Sannhetsgrad 6. februar 1992. Han ble opptatt i Leir 14 Sørland den 5. januar 1990 og fikk Den Kongelige Purpurgrad 6. februar 1992. Egil Torfinn Bentsen var kasserer fra 16. september 1991 til 31. juli 1995.  

I en stilig og vel gjennomført seremoni, ble br Per Otto Larsen og br Egil Torfinn Bentsen tildelt 40 års veteranjuvel. 
Brødrene i Loge nr. 89 Skagerak gratulerer på det varmeste.