I loge nr. 89 Skagerak har han hatt en rekke verv og oppgaver: Ceremonimester, Sekretær, Undermester, CMs høyre assistent, Overmester og Fung. Eks OM. Han har også gjort en stor innsats som medlem i en rekke nevner og komiteer. 
Hans opptagelse i Leir 14 Sørland fant sted 5. januar 1990 og han ble opphøyet til Den Kongelige Purpurgrad 6. februar 1992. 

Også i Leir 14 Sørland har br Hans Balchen hatt en rekke verv og oppgaver: 1. Teltvakt, 2. Høvedsmann, Yppersteprest og HP i perioden 2009-2010, og Fung. Eks HP fra 2010. 

Br. Hans Balchen ble tildelt Storlogegraden 24. januar 2002, og var i perioden 2010-2014 DSS i vårt distrikt. 
Han ble tildelt 25 års veteranjuvel 30. april 2007, ble tildelt Storlogens Erkjentlighetstegn 15. juni 2015, og ble tildelt Europeisk Storlogegrad 29. mai 2015. 

Brr i loge nr. 89 Skagerak gratulerer br Hans Balchen på det varmeste.