Et samlet 120 års arbeid for logen og Ordenen ble hedret ved tildeling av 40 VeJu til tre høyt respekterte og aktive Veteraner.  

Bak fra venstre: Fungerende Stor kapellan, Eks Storrepr Per Pettersen; Fungerende Deputert Stor Sire, Eks Storrepr Steinar Buun Syvertsen; Distrikt Stor Sire Atle Wøllo; Fungerende Eks Overmester, Eks Overmester Dag Lærum; Fungerende Stor Marsjall, Storrepr Odd-Henry Skaar og Overmester Toralf Bjørshol
Foran fra venstre: Jubilantene og 40 års Veteraner: Eks Overmester Tor Elvestad, Eks Distrikt Stor Sire Kjell-Arne Granlund og Eks Distrikt Stor Sire Einar K. Longva

 

Distrikt Stor Sire Atle Wøllo og hans fungerende Stor embedsmenn gjennomførte et stilfullt og for Veteranene, emosjonelt ritual. Tilstede under tildelingen var det representanter fra alle distriktets loger og leir samt brødre fra egen loge.  

I forbindelse med brodermåltidet var spisesalen fylt til randen. Det ble holdt tradisjonsrike taler og de tilstedeværende brr. fikk bli med på en verbal reise fra fortid-, nåtid- og tanker om fremtidig loge arbeid.  Distrikt Stor Sire overrakte blomsterhilsen fra Storlogen.