Stor Sires åpningstale:

Storlogemøtet er Odd Fellow Ordenens høyeste myndighet. La ingen være i tvil om at dette møte slik møtene i 1920, i 1946 og i 2001 - og ethvert annet Storlogemøte har hatt betydning for utvikling av Ordenen inn i fremtiden. George Berhard Shaw sa noe i denne retning:
"Jeg er mest opptatt av fremtiden.
Hvorfor er jeg det?
Jo fordi det er der jeg skal oppholde meg resten av livet!"

Dette er altså et fremtidsmøte.
Vi skal avgjøre hva vi skal arbeide med på kort og lang sikt.
Skal vi være fremtidsrettede, konstruktive og dristige?
Eller skal vi se oss tilbake og være tilfredse med det som er gjort og hvordan vi hadde det?
Og vi skal avgjøre hvordan det indre liv i loger, leire, distrikter og i Storlogen skal leves.
Skal vi gå videre i tillit gjensidig respekt og realisere vennskap, kjærlighet og sannhet?
Eller skal vi akseptere og se gjennom fingrene med at det sås mistillit, rykter, slarv og ond vilje? Det er vi som skal velge mellom alternativene.
Og det er vi som bærer ansvaret for våre valg.

Les hele Stor Sires tale

Bilder fra første forhandlingsmøte
Etter første forhandlingsdag var det tid til en forfriskning før middagen