Geir Småvik er født i Rakvåg på Fosen. Han ble innviet i loge nr. 3 Eystein den 9. mai 1988. Etter en meget aktiv periode i både loge og leir har han nå fungert som Dep. Stor Sire siden 15. juni 2014.
Geir Småvik vil bli innsatt i sitt nye embede søndag den 12. juni 2022 av Europeisk Stor Sire Morten Buan.

Nettavisredaktøren har intervjuet den nyvalgte Stor Sire.

Visjoner
Geir Småviks motto er: Være tydelig, synlig og samlende.

Hjertesaker
Rekruttering er en av hans hjertesaker.
Vi må se på vår livsførsel og leve opp til våre verdier.
Interessen for Odd Fellow må trigges.
Vi må ikke kvele det lokale initiativ. Vi må oppfordre til å nyttiggjøre resultater som vi har oppnådd ute i det enkelte distrikt.

Kontorisering
Min kontoradresse vil være Stortingsgaten 28.
Jeg vil være tilgjengelig 24/7. Hvor ofte jeg vil være i Stortingsgaten kan jeg ikke si noe om. Det vil avhenge av behov for fysisk tilstedeværelse.

Er det ting du vil gripe fatt i med en gang?
Det er viktig å treffe hoppkanten.
Vi skal gjøre hverandre gode.
Jeg vil benytte embedskollegiet som den fantastiske ressurs det er. Det er ikke Stor Sire som er Storlogen!

Tillykke som Stor Sire for perioden 2022 - 2026!