Stor Sire
Navn : Geir Småvik
Alder: 61 år
Loge: 3 Eystein, Trondheim
Bopel: Trondheim
Nåværende embede: 
Deputert Stor Sire
Søster Deputert Stor Sire
Navn : Anna Birgitte Bore
Alder: 51 år
Loge: 94 Mira, Stord
Bopel: Stord
Nåværende embede: 
Eks Overmester
Bror Deputert Stor Sire
Navn : Jon Erik Holm
Alder: 60 år
Loge: 12 Kongssten 
Fredrikstad
Bopel: Fredrikstad
Nåværende embede: 
Stor Sekretær
Søster Stor Sekretær
Navn: Renée Baanrud Backer
Alder: 61 år
Loge: 47 Victoria, Oslo
Bopel: Oslo
Nåværende embede: 
Stor Sekretær
Bror Stor Sekretær
Navn: Atle Wøllo
Alder: 54 år 
Loge: 33 Sølvet, Kongsberg
Bopel: Kongsberg
Nåværende embede:
Distrikts Stor Sire
Søster Stor Skattmester
Navn: Ann-Helèn T.Pedersen
Alder: 61 år
Loge: 17 Unitas, Halden
Bopel: Halden
Nåværende embede: 
Distrikts Stor Sire
Bror Stor Skattmester
Navn : Ove Gloppen
Alder: 68 år
Loge: 9 Ekestubben m.d.g.s,
Stavanger
Bopel: Sandnes
Nåværende embede: 
Eks Distrikts Stor Sire
   


I tillegg ble følgende valgnevnder for perioden 2022 - 2026 valgt

Nominasjonsnevnd
Medlemmer 
Svanhild Sandem, 63 Sinceritas (leder)
Kirsten Helen Harstad, 76 Perlen
Agnes Henriksen, 33 Corona 
Benthe Løkken, 4 Pax
Erling Nordsjø, 22 Thomas Wildey
Torbjørn Strand, 123 Stella Nova 
Reidar Smøraas, 21 Fraternitas
Varamedlemmer
Vivi Skyrud Uhre, Loge 23 Laboremus
Bjørg Haarr, Loge 76 Perlen
Hilde Vibeke Jørgensen, Loge 33 Corona
Dorid Berg, Loge 20 Märtha 
Kjell Bakken, Loge 67 Castrum
Kjetil Woje, Loge 123 Stella Nova
Erik Ivar Hjelle, Loge 50 Bergensiana
Domsnevnd
Medlemmer
Lars Erik Hermansen (leder), 35 Heidmork
Svein R. Simonsen, 96 Origo
Hans Kyrre Draagen, 139 Kong Haakon 
Rune Paul Berg, 144 Marmor 
Britt Margrethe Lund, 48 Duen 
Sissel Idland, 12 Elisabeth
Rigmor T Almioni, 59 Selene 
Varamedlemmer

Johnny Embrå, 96 Origo
Paal Østmoe, 32 Viken
Magne Pettersen, 149 Børvasstind
Kari Belgum, 1 Scta Sunniva 
Margarethe Langfeldt, 55 Margrethe
Aud Jørgine Lund, 59 Selene