Formiddagen ble benyttet til behandling av innkomne forslag til lovendringer.
Etter lunsj ble den nye Minneloge demonstrert.
Resten av dagen behandlet man separate rituelle saker.

Før den store gallamiddag var det et kulturelt innslag med Mezzosopranen Eira Sjaastad Huse og Olga Jørgensen på klaver.

De underholdt med musikk fra Carmen, av Gershwin og Grieg, og fra Askepott.
Som avslutning fikk vi Våren av Grieg.

Utrolig fin musikk og fremførelse!


Foto: Arne Glomdal

Foto: Arne Glomdal

Etter det kulturelle innslag ble vi invitert til bords til stor gallamiddag.
Hotell Sundvolden leverte på sitt beste.

Etter hovedretten ble det åpnet for taler og gaveoverrekkelser.

Stor Sires tale ved taffelet var både inspirerende og reflekterende.

Deputert Stor Sire Selle Marie Horntvedt og Deputert Stor Sire Geir Småvik flikk gleden av å overrekke gaven til Stor Sire Morten, bildet "Øyeblikk" av kunstneren Frank Brunner.
Stor Sire Morten Buan takket og lovet at bildet skulle få en hedersplass i sin stue.


Foto: Arne Glomdal

Stor Sire Erling Stenholdt fra Danmark holdt en fin og meget personlig takketale til Stor Sire Morten Buan.