Ved en uhøytidelig seremoni foregikk nøkkelover-rekkelsen på Stor Sires kontor i Stortingsgaten 28 i Oslo

Ved en uhøytidelig seremoni foregikk nøkkeloverrekkelsen på Stor Sires kontor i Stortingsgaten 28 i Oslo.

Nettavisredaktøren fikk et kort intervju med Stor Sire Geir Småvik, før han hastet videre til sitt første møte med sine valgte Storembedsmenn.

For det første: Gratulerer som nyvalgt og ny installert Stor Sire!

Hvorledes vil du organisere Stor Logen og dine valgte Storembedsmenn?

Jeg vil velge en meget flat organisasjon.
Jeg vil spille på lag med mine Storembedsmenn.
Vi skal gjøre hverandre gode!

I hvilken grad blir Stor Sire å se på sitt kontor i Stortingsgaten 28?

Det er veldig viktig å være forutsigbar.
Jeg ser for meg en fast kontordag i Oslo hver annen uke, men jeg er tilgjengelig 22/7!
Alle skal kunne ta kontakt med Stor Sire, men helst på mail.
Telefonhenvendelser vil også bli besvart, men det er ikke like lett å ta stilling til problemstillinger der og da.

Når vil du utnevne dine egne Storembedsmenn?

Det vil skje i løpet av meget kort tid.

Bir det store forandringer?

Jeg vil bygge videre på den eksisterende organisasjon, og har ingen umiddelbare planer om utskiftninger eller endringer.

Hva med ny kansellisjef?

Vi har 8 gode kvalifiserte søkere, og vil foreta vurderinger i dag.
Regner med at ny kansellisjef er på plass i løpet av høsten.

Hva med ditt forhold til avtroppende Stor Sire?

Selvsagt vil jeg spørre han til råds og nyttiggjøre meg hans 12 års lange erfaring som Stor Sire.

Hva er dine hovedsaker som du vil gripe fatt i?

De er mange.
Det må utarbeides langtidsplaner.
Vi må gjøre noe med Styrkelse & Ekspansjon. Vi må få etablert et verktøy som S&E kan benytte, kanskje i form av en ny forskrift.
Jeg vil være folkelig og synlig!

Takk for intervjuet og lykke til videre i ditt embede!


Stor Sire blir ønsket tillykke av Europeisk Stor Sire Morten Buan

Stor Sire Geir Småvik på sine nye arbeidsplass