Gode Søstre og Brødre.

Som dere er kjent med, ble det 25. Storlogemøtet avholdt på Sundvolden 10. til 12. juni i år.

Her ble det valgt og installert et nytt embedskollegie med Geir Småvik som Stor Sire, Anna Birgitte Bore og Jon Erik Holm som Deputerte Stor Sirer, Renée Baanrud Backer og Atle Wøllo som Stor Sekretærer samt Ann-Helèn T. Pedersen og Ove Gloppen som Stor Skattmestere.

Vi har allerede kommet godt i gang og har avholdt vårt første møte. Det er mange Storembedsmenn som skal utnevnes og vi er på god vei. Vår hovedoppgave vil i den kommende perioden være rekruttering, og det er vårt mål at utviklingen snus og at vi igjen skal få inn mange nye søstre og brødre i vår Orden. Odd Fellow Ordenen sin fremtid avhenger av at snittalderen på våre søstre og brødre går ned. Det er behov for yngre krefter for at logene rundt i vårt langstrakte land også i fremtiden skal driftes på en god måte, slik at alle opplever å få godt innhold i møtene og mulighet til å arbeide mot vårt mål om å bli bedre medmennesker. Styrken i vårt fellesskap er mangfold i alder, yrker og bakgrunn. Her har vi behov for hjelp fra dere alle. Vi stiller oss høye mål. Med deres hjelp har vi stor tro på at målet oppnås.

Vi vil også prioritere kommunikasjon med søstre og brødre. Det legges opp til at orienteringer sendes alle medlemmer med jevne mellomrom.

Det er et ønske at alle søstre og brødre blir kjent med oss. Vi vil derfor forsøke å gjøre oss mer tilgjengelig ved å avholde enkelte av våre kollegiemøter rundt om landet. Det kommer vi nærmere tilbake til.

Telefonnummer og e-post-adresser til oss alle ligger på Ordenens hjemmeside www.oddfellow.no.

Vi takker for den tilliten dere har vist ved å velge oss, og håper vi sammen kan bringe Ordenen inn i fremtiden.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Det er mange søstre og brødre som ikke benytter e-post. Vi vil sette pris på om dere kan orientere dem om innholdet i denne e-posten.

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet