Sjur Bakken har vært lege i 43 år, og pensjonist siden 2020.

Han var fastlege ved Skårer legesenter med spesialitet innenfor allmennmedisin og samfunnsmedisin. Han har også vært kommunelege i Aurskog-Høland.

Under Corona-pandemien jobbet han i et engasjement som kommunelege i Lørenskog kommune. I den forbindelse gav han ofte innspill til Stor Sire om hvorledes vi kunne gjennomføre våre logemøter i Stortingsgaten 28 og generelt på landsbasis. Han utarbeidet anbefalinger som gjorde at vi kunne gjennomføre «logemøter» tilpasset den situasjon vi var oppe i.

Nylig har han en periode også arbeidet med en legetjeneste som gir helsetilbud til Ukrainske flyktninger.

Kirkens Bymisjon
Siste fem år har han arbeidet som frivillig i Kirkens Bymisjon og deres Helsesenter for papirløse migranter.

-    Hvorfor Kirkens Bymisjon?

-    Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter.  Ved helsesenteret for papirløse migranter gir vi helsehjelp til noen av de som har det vanskeligst i vårt samfunn. Til de som mangler det mest elementære i livet som bolig og inntekt. Og når de blir syke, har de ikke krav på helsehjelp med mindre det gjelder helt akutte lidelser.  
Ved helsesenteret er det en rekke frivillige helsearbeidere som bruker av sin fritid for å hjelpe medmennesker. Det er barmhjertighet satt i system. Husk våre budord: «Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse». 


Sjur Bakken tar imot en pasient på Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo. Foto: Tor Stenersen

Arbeidet er givende, vi føler vi gjør noe viktig og vi får utrolig mye tilbake i form av takknemlighet. 

-    Litt om Helsesenteret:

Helsesenteret åpnet i 2009 som respons på en kartlegging som fant store udekkede humanitære behov blant papirløse migranter

Kirkens Bymisjon og Røde Kors eier, styrer, drifter og finansierer Helsesenteret. De får noe støtte fra Oslo kommune, Helsedirektoratet, fagorganisasjoner mm

Mål: At papirløse migranter skal ha tilgang til helsehjelp og medisiner i Norge

6 ansatte i 4.7 stillinger 

Ca. 150 frivillige (som leger, sykepleiere, psykologer, tannleger, øyelege/optiker, fysioterapeuter, bioingeniører, jordmødre, miljøarbeidere og tolker)

-    Det er stor søknad om å få lov til å bidra med sin hjelp til Kirkens Bymisjon og deres Helsesenter. Kanskje ikke flest leger og tannleger, men det er bare å melde sin interesse!

-    Hvem er det som søker helsehjelp hos Kirkens Bymisjon og deres Helsesenter for papirløse migranter i Oslo?


For sitt fantastiske arbeid for helsehjelp til papirløse migranter fikk Helsesenteret Amnestyprisen i 2011

-    Det er en stor gruppe mennesker.

Mennesker som har kommet til Norge på turist- eller studentvisum og ikke reist hjem igjen når visumet har gått ut. 

Asylsøkere som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse. Noen av disse bor hos venner, familie eller tilfeldige bekjente, andre bor på gata, og noen sitter på asylmottak og venter på å bli sendt tilbake til sine hjemland. 

Det finnes også personer som har kommet til Norge, men aldri søkt asyl eller på annen måte meldt seg til norske myndigheter.

Andre grupper som av ulike årsaker ikke har gyldige ID-papirer som kvalifiserer til offentlig helsehjelp.

-    Hvilken type helsehjelp er det disse menneskene søker?

-    Mange har psykiske plager etter å ha sittet lang tid i asylmottak uten å kjenne til om de får lov til å være i Norge eller om de må sendes hjem.

Ellers er det:
- Gravide kvinner
- Barn
- Eldre 
- Pasienter med kroniske sykdommer  
- Pasienter med nedsatt funksjonsevne
- Pasienter med alvorlige sykdommer
- Pasienter med infeksjonssykdommer
Og sist, men ikke minst:
- Tannhelse

For sitt fantastiske arbeid for helsehjelp til papirløse migranter fikk Helsesenteret Amnestyprisen i 2011!

-    Vi driver med helsehjelp og ikke innvandringspolitikk

Vi må kunne yte likeverdige helsetjenester til en av våre meste sårbare pasientgrupper ut ifra deres medisinske behov og ikke ut fra innvandringspolitiske hensyn.
sier til slutt br. Sjur Bakken, DSS i Distrikt 25.