Kandidat nr 1: Norsk Luftambulanse

Kandidat nr 2: Redningsselskapet

Kandidat nr 3: SOS Barnebyer

Kandidat nr 4: Kirkens Bymisjon

Kandidat nr 1:
Norsk Luftambulanse: Dette er et prosjekt som handler om å bringe rask og korrekt behandling ut til pasienter som har fått blodpropp til hjernen – såkalt hjerneslag. Man har fått utviklet en «lettversjon» av CT-skanner som bringes med i helikoptre og som på sekunder er i stand til å ta bilder av hodet for å kunne diagnostisere pasienten. Det er 12.000 som årlig rammes av blodpropp til hjernen og er den vanligste dødsårsaken. Rask behandling er helt avgjørende for et positivt resultat.

Kandidat nr 2:
Redningsselskapet:  En landssak med Redningsselskapet handler om ombygging av redningsskøyte, for å oppgradere en av fartøyene til en tidsriktig og effektiv redningsskøyte til bruk for det frivillige korpset langs kysten. Kostnadsrammen er rundt 15 mill. kroner.

Kandidat nr 3:
SOS Barnebyer: Dette handler om en fortsatt bistand i Malawi og Ngabu, der vi allerede har bygget en barneby. Men dette prosjektet handler om å gi støtte for at barn kan vokse opp med ansvarlig voksne i familien, der støtte til foresatte gjør familien til selv å forsørge seg og ha barna på skole.  Samfunnsbygging er et stikkord her.

Kandidat nr 4:
Kirkens Bymisjon: Mer enn 30.000-barn faller ut av skolen grunnet sosial angst, håpløshet, mobbing og sykdom.  Kirkens Bymisjon ønsker å tilby disse et trygt sted å være, etablere kontakt med ressurspersoner som hjelper disse barna mellom 13 og 19 år til å komme tilbake til skole eller i jobb. En landssak i Kirkens Bymisjon vil være å bidra til drift av ulike tilbud mot denne målgruppen.

Storlogen sender nå ut en beskrivelse av disse 4 mulige kandidatene og det vil bli gjennomført en avstemming der alle enheters Storrepresentanter vil avgi stemme på det prosjektet man mener skal gjennomføres. 
Avstemmingen må være avsluttet innen jul og endelig beslutning om hvem som får Odd Fellow Ordenens Landssak 2024 -2026 blir besluttet av embedskollegiet i Storlogen rett over nyttår.