Espen Antonsen fra Odd Fellow loge Elias Blix er glad giver til Sissel Tveråen Moen og Åse Åkerøy fra Bodø lag av Norske Redningshunder,
Foto: Fredd-Kåre Johansen

Overmester Espen Antonsen takket for den fantastiske frivillige innsatsen som hunder og førere gjør i arbeidet med å søke etter barn og voksne som blir utsatt for ulykker eller er kommet bort.
Hunder og førere er klar for søk 24/7, når og hvor det måtte trenges, og Nordland ble det i 2023 gjennomført 25 aksjoner.

I Bodø lag er det er pr i dag 4 ekvipasjer (hund+ fører) godkjent for ettersøkning, 2 ekvipasjer  godkjent for lavine og en ekvipasje hund USAR (søk i katastrofeområder).

Det er i tillegg flere hunder under utdanning og et 20-tall trener aktivt i Bodø.

Det trenes opp til 12 timer pr. uke i tillegg til flere samlinger gjennom året, blant annet for godkjenning/sertifisering.

Utdanning av hunder er krevende trening og det tar gjennomsnittlig 3 år før en hund vil kunne være godkjent, og da med en prislapp på ca.200.000 kr. 

Bidraget fra Odd Fellow loge Elias Blix blir hjertelig mottatt og vil styrke beredskapen gjennom støtte til utdanning av hund+fører.