Barn og familiene deres har forsøkt å redde ut eiendeler fra det ødelagte huset.

For mange ble huset og det lille livsgrunnlaget de har klart å bygge opp, revet bort.

Husdyr, inkludert kyllinger og geiter, har blitt feid bort av oversvømmelsen.

 Foto: Bjørn-Owe Holmberg

11. april i år ble området rammet av intens nedbør, dette utløste en ødeleggende flom. Hus kollapset, jordbruksområder og infrastruktur ble ødelagt. 5000 barn og familiene deres måtte flykte fra hjemmene sine.

120 familier, som er en del av vårt forebyggende arbeid i Ngabu, ble hardt rammet. For mange ble huset og det lille livsgrunnlaget de har klart å bygge opp, revet bort.

— For familiene, som fra lever i sårbare situasjoner, får dette veldig store konsekvenser, understreker Ndamyo Msofi, leder for SOS-barnebyers forebyggende arbeidet i Malawi.  

Barn mister også skolegang

I en nødhjelpssituasjon, der foreldrene har fokus på å skaffe mat og vann til barna, blir skolegang underordnet. Og når skolene i tillegg blir brukt til å innkvartere flyktninger, forsvinner undervisningsmulighetene. Nærmere 2000 barn er nå uten et skoletilbud.

Regjeringen etablerte raskt nødhjelpsleirer, med det er fortsatt kritisk mangel på viktige forsyninger som mat, rent vann og sanitære artikler. SOS-barnebyer samarbeider tett med lokale myndigheter i områdene som er verst rammet. Teamet vårt i Ngabu bidrar med akutt hjelp gjennom de etablerte strukturene for nødhjelpsarbeid, og sørger for mat, vann, midlertidig husly og psykososial støtte.

Beskyttelse

3 500 barn står i dag i fare for å bli utsatt for ulike former for overgrep i de provisoriske leirene, mange er også separert fra foreldene og plassert hos slektninger. Når foreldrene ikke klarer å ta vare på barna og gi dem den beskyttelsen og omsorgen de trenger, er det også akutt behov for støtte til familiene slik at barna ikke blir utsatt for ytterligere traumatiserende opplevelser. 

Forebygging – viktigere enn noensinne

Klimaforandringene gjør at naturkatastrofer har økt i stort antall. Gjennom det forbyggende arbeidet vårt har det blitt dyrket motstandsdyktige vekster som hirse og durra. Disse tålte den foregående tørrperioden, men flommen rev bort store landbruksområder og ødela avlingene. Husdyr, inkludert kyllinger og geiter, har blitt feid bort av oversvømmelsen.
Når familier som klarte seg selv mister livsgrunnlaget - igjen, er det å jobbe forebyggende enda viktigere enn før. Behovet i Ngabu er stort, både for umiddelbare tiltak, men også for langsiktige tiltak som gjør lokalsamfunnet enda mer robust. 

Fakta:

•    5000 barn og familiene deres har måttet flykte fra hjemmene sine.
•    120 familier som er en del av SOS-barnebyers forebyggende arbeid, er hardt rammet.
•    Nesten 2000 barn er nå uten skoletilbud.
•    SOS-barnebyer samarbeider med andre partnere og myndighetene i lokalsamfunnet for å gi nødhjelp: mat, vann, beskyttelse og oppfølging for å bearbeide traumer.