Gaven består av en 60" TV m/Wee spill og DVD spiller.

Da dagsenteret for demente åpnet i Odda i vår ble det kjent at det ikke var midler til diverse utstyr. Logene i Odda tok kontakt for å høre hva vi eventuelt kunne bidra med. Ønsket fra ansatte og brukere var blant annet TV m/div. tilbehør som kunne brukes til ulike aktiviteter.

Prisen for utstyret var totalt 17.800,-.

OM Tom Berge i Loge nr. 49 Hardanger og OM Kari Langesæter i Loge nr. 55 Margrethe sto for overrekkelsen, lokalavvisen var også tilstede.


f.v ansatt Grete Håvik, OM Tom Berge, OM Kari Langesæter