Tilbudet er spesielt rettet mot mennesker som er ensomme, innvandrere og personer med en åndelig lengsel.
Loge nr. 128 Sarah hadde før jul besøk av prosjektleder Marit Helene U. Olsen i Frelsesarmeen som orienterte om prosjektet.
Logesøstrene ble virkelig imponert over den iver og innsats prosjektlederen viste for de mennesker som oppsøker PULS.
Loge nr. 128 Sarah bevilget et beløp fra sine sosiale midler.
PULS driver blant annet en åpen café i et kreativt og hyggelig miljø!  Prosjektet har ansatt kokk i deltidsstilling. Puls har også tilbud på kveldstid; det kan f. eks. være foredrag eller musikk. PULS er et «værested», uavhengig av sosial status, etnisitet, religion, funksjon, alder eller kjønn. Alle skal kunne føle seg hjemme hos PULS.
PULS ligger veg-i-vagg mede Fretex-avdelingen på Gjøvik.


I midten: Prosjektleder hos PULS,  Marit Helene U. Olsen,
med OM i Sarah, Else May Frislie til venstre og UM Ida
Holm Grindstrand til høyre.
Ytterst til høyre ser vi prosjektets kokk og til venstre
representant for frivillig hjelper.