Lørdag 21. august

Med musikk fra Ola Bremnes «Har du fyr» startet dagen opp med Preses eller Akademiets tale til forsamling.

Klikk for større bilde

Stor Sire Morten Buan startet opp med å gratulerer NOFA med 10 års jubileum. Og for en utvikling. NOFA har idag 382 medlemmer og det er avgitt 81 prosjekter. 63 prosjekter er under arbeid.  Det er etablert 9 regionale akademier over hele landet.

Så tar Stor Sire oss med på en reise tilbake til England for 300 år siden. Etableringen av Odd Fellow i Sheffield for 300 år siden. Folk var stort sett analfabeter.

Videre til USA og så til Tyskland. Utdanningsnivået var lavt. Da Ordenen kom til Norge var gjennomsnittlig utdanningsnivå 4 års skolegang. Dagens situasjon er 15 års skolegang i Norge.  Dette stiller krav til vår måte å  jobbe med budordene og våre verdier. Verdiene i seg er tidløse, men de må forstås i vår tid og anvendes i vår tid.

Medlemsmassen i Odd Fellow Ordenen i Norge har 10 doblet seg siden 1945. Vi må fortsatt ha noe å tilby samfunnet og ha relevans for dagens velutdannede mennesker.

Les hele Preses tale.

Kjell-Henrik Henrichs tok oss med på en reise om kulturhistorie på sitt beste. Hvordan verdier er gått fra ren egoistisk tankegang til et altruistisk tankesett.  Altruisme er et etisk kulturprodukt. Det må utvikles og forfines.

«Ingen av oss kan komme et annet menneske nær uten å holde noe av dets liv i våre hender»

Leder av NOFA Vestfold, Turid Tuft ønsket velkommen til NOFA Symposium i Tønsberg 2.-4.juni 2023. Som kjent er det Storlogemøte neste år.

Vi fikk rapport fra Ngabu, Malawi fra SOS Barnebyer. Turid Weisser forsikret oss om den store hjelp og støtte det er for nærmiljøet at vi har vært med å bygge SOS Barnebyen i Ngabu og at vi er med å støtter familieprogrammene.

Ellen Fogn fortalte om et eget initiativ for Samfunnsbyggere for Ngabu og vil presentere det senere.

Storlogen takket for oppdateringen og kunne tildele NOK 300.000 til arbeidet i Ngabu til SOS barnebyer.

Redningsselskapet fortalte om RS 169 Odd Fellow III som i operativ tjeneste siden starten har bistått 1189 mennesker og 125 fartøyer. Mannskapet ble presentert.

RS 169 Odd Fellow III ble tildelt en sjekk på NOK 300.000 til utstyr på båten.

Som en kuriositet ble det fortalt at RS Odd Fellow II nå var kjøpt og restaurert i privat eie og har tilhold på Koster (utenfor Strømstad).

Vi fikk så et foredrag av Odd Eidner fra foreningen LEVE. Det handlet om sorg og omsorg for etterlatte etter selvmord.

Foreningen LEVE ble tildelt en sjekk på NOK 100.000  Distrikt 13 Nordland har også gitt betydelig pengebidrag til foreningen.

Natascha Pedersen fra Foreningen for Barnepalliasjon fortalte om etableringen av Andreas Hus i Kristiansand og foreningens formål og arbeid.

Odd Fellow Ordenen har gitt NOK 400.000 til foreningen øremerket avskjedshuset.

DSS Frank Ellefsen, som også er daglig leder for Jølstad Begravelsesbyrå i Kr.sand foredro om omsorg og å bry seg overfor pårørende i sorg. Å våge å ta kontakt.

Klikk for større bilde
Dagen ble avsluttet med festmiddag

Etter solide, gode foredrag ble det demonstrasjon av redning av mann i sjøen av RS 169 Odd Fellow III. Bror Stor Sire tok seg vann over hode og «falt» i sjøen. Raskt ble en mann fra redningsskøyta sammen med Morten Buan i vannet og tok ham med opp igjen i båten. Vannkanon og manøvrering ble demonstrert.

Dagen ble avsluttet med en festmiddag.

 

Fullstendig rapport fra NOFA Symposiet vil du få i De Tre Kjedeledd nr 3/2021 som kommer ut i oktober.

Fredag 20. august

Norsk Odd Fellow Akademi sitt 7de symposium i Bodø 20.-22.08.21

Klikk for større bilde

Preses, Stor Sire Morten Buan, kunne etter 3 koronautsettelser endelig ønske velkommen til NOFA symposiet i Bodø.

230 deltakere fra hele landet ble møtt velkommen med sang fra trioen «Papa»; ingen dårlig melodi å starte opp med: «Hver gang vi møtes» av Halfdan Sivertsen.

Varaordfører Ola Smeplass ønsket alle velkommen til Bodø og ga oss en liten innføring i en kommune med 53000 innbygger, i rask vekst. Han forteller om forsvarets viktige rolle i området både hva gjelder byutvikling og kompetanse

Bodø ble totalt utbombet i 1940 – så gjenreising og utvikling står som et fellestrekk i Bodø helt fram til nå. Når F15 flybasen ble nedlagt, tenkte man utenfor boksen. Nå flyttes flyplassen og man skal bruke den gamle flyplassen til å utvilkle en SMART by- helt unik i teknologisk sammenheng.

Det er aktive loger i distrikt 13 Salten. Distriktet er faktisk det største Odd Fellow distrikt i Norge med 666 brødre. Og søstrene er ikke så langt etter.

NOFA Nordland presenterte en duo med Andrejev Stefano på russisk akkordeon og Elisabeth Misvær som sopran. Fantastisk låtvalg og en stemmeprakt som satte salen i en tilstand av gåsehud. Avslutningen med «Å eg veit meg eit land» satte tonen for Symposiet 2021 i Bodø.

Klikk for større bilde

Per Anders Nordengen (prest) tok oss med storm inn i sitt kåseri. Han sa han var ordbruker, ikke foredragsholder.  Han startet med å si at budordet om at «du ikke skal bedrive ord» ikke var for ham. Et kåseri derimot – hvor du med enkle ord kan forklare vanskelige ting, tok han mer enn gjerne.

Han snakket om den usynlige fienden som skapte frykt i denne koronaens tid. Men også de usynlige tingene som vi måtte få fram igjen- det å brenne for noe, frivillighet og raushet.

En person er «hel ved» var det dummeste uttrykket han visste. Intet menneske er hel ved. Vi er lag på lag, eller som løken i Peer Gynt.

Budordene står for moralen i etikken.  Etikk endrer seg med samfunnsånden. Men samtidig er det sannhet knyttet til de gamle etiske normene- men de må forstås i vår tid.

Viktigst er menneskeverdet. Det å ha et syn på alle mennesker som likeverdige med like rettigheter. Et menneskesyn som er positivt. Dette er utfordrende, ikke minst i vårt sosiale elektroniske verdensbilde.

Aldri har vi hatt en bedre velstand, men vi har heller aldri sett så mye ensomhet og psykiske lidelser.  Vi må ta tak i dette og se mennesket.

 

Nok en prest kom på podiet. Gjermund Grut. Han skulle se på budordene ut fra et nord-norsk perspektiv. Og da må vi først definere nordlendingen.

Gjennom salmer og sanger tok han oss med på en nordnorsk oppfattelse av hva budordene kunne bety.  Spørsmålet han stilte var: Hvem er sterk og hvem er svak i møte med budordene.  Hvem gir og hvem får?

Etter Gryts foredrag ble vi med Tobias Brunstad på hans reise med European Youth Tour til Island og USA. En entusiastisk oppsummering av hektiske 10 dager med en felles europeisk gruppe.

Så skal forsamlingen forflytte seg til hyggelig aften i Ordensbygget i Bodø.

Mer kommer…

 

Program for symposiet
 
Fredag 20. august
13.00 Åpning av Symposiet
14.00 Odd Fellow Ordenens budord sett utenfra
  Trenger vi budordene i dagens samfunn? Foredrag Per Anders Nordengen
  Budordene – refleksjon i et nord norsk perspektiv. Foredrag Gjermund Gryt
18.00 Avmarsj til uformelt samvær i ordenshuset i Bodø. Enkel servering
Lørdag 21. august
09.00 Åpning
  Preses tale - Stor Sire Morten Buan
  Budordene – en reise i tid – SDSS Kjell-Henrik Hendrichs
11.00 Oppdra de foreldreløse
  Rapport fra Malawi SOS Barnebyer
  Ingen skal drukne – RS Oddfellow III – Redningsselskapet
12.00 Lunsj
13.00 Oppmøte i Bodø Domkirke - Konsert.
14.00 Begrave de døde.
  Foredrag Foreningen for barnepalliasjon – Natasja Pedersen
14.30 Foredrag LEVE-foreningen – Odd Eidner
15.30 Ordenenes utfordringer ved livets slutt – foredrag DSS Frank Ellefsen
16.30 Visning av RS Oddfellow III
19.00 Festmiddag
Søndag 22. august
09.00 Seremoniell samling