Anne-Lise Undersrud, Arne Undersrud (Frelsesarmeen)
Karl Jan Steinar Johansen, Stig Andersen (loge nr. 13 Malm)

På vegne av Odd Fellow loge nr. 13 Malm ønsker  OM Stig Andersen og UM Karl Jan Steinar Johansen i år  igjen, å bidra med Kr. 10.000,- til Frelsesarmeen lokalt. Det varmer oss at Frelsesarmeen bidrar til at flere får en litt lettere hverdag. Frelsesarmeen gjør jo en fantastisk jobb i lokalsamfunnet.  

Leder Anne-Lise Undersrud  og nestleder Arne Undersrud fra Frelsesarmeen i Narvik setter stor pris på denne gaven, som vil komme godt med til de som trenger det. Det er ikke bare i juletiden folk trenger ekstra hjelp, hele året bidrar Frelsesarmeen med å strekke ut en hånd.

Odd Fellow loge nr. 13 malm i Narvik er en humanitær stiftelse som baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier og å dyrke det gode i mennesker. Loge nr.13 Malm er stiftet i 1923 og feirer 2023 100 års jubileum
Odd Fellow i Narvik har 2 herre loger og 3 dame loger