Gunvår Flengsrud (tv)fra Rebekkaloge 108 Kirsten Flagstad forteller at Norge har deltatt siden midten av 90-tallet og at hensikten er å skape relasjoner og lære sammen med andre

Hun har ikke bestemt seg for hva hun vil gjøre i framtiden, men Jenny Charlotte Tørring (16) fra Ottestad ser ikke bort ifra at det kan ha noe med sosialt engasjement og bærekraft å gjøre.

– Det er noe jeg interesserer meg for og engasjerer meg i, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre i framtiden, sier hun.

– Det virket spennende, jeg er glad i samfunnskunnskap, språk og å reise, og jeg ønsker også å møte andre unge og lære mer, sier hun om hvorfor hun meldte seg på.

Vil skape en arena for de unge
Inntil 12 deltakere fra Norge blir invitert med på tur til Island og USA til sommeren. Underveis skal de møte jevnaldrende fra flere europeiske land, samt USA og Canada. Alle ungdommene er valgt ut på samme vis.

Deltakerne skal først til Island noen dager, der de tas med til ulike aktører som jobber med bærekraft, gjerne i kombinasjon med teknologi.

Deretter går turen videre til metropolen New York. Der får ungdommene blant annet besøke den norske og den danske ambassaden og FN-bygningen.

Gunvår Flengsrud (tv) fra Rebekkaloge nr. 108 Kirsten Flagstad, forteller at Norge har deltatt siden midten av 90-tallet og at hensikten er å skape relasjoner og lære sammen med andre.

– Det er et tema vi må ta del i, her vil vi skape en arena der unge treffes på tvers av landegrenser. Det er også en mulighet til å treffe de unge og få høre mer fra dem forteller Aud Irene Nysæter som også deltok under utvelgelsen.