Foto: Jon Tonning

Tekst og foto: Erland Kroken

Odd Fellow Ordenen har utspring fra England på 1600-tallet, og er en internasjonal sammenslutning av mennesker som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemskap. Ordenens budord fra starten er fortsatt rammen for virksomheten: «Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse». Organisasjonen er en verdibærende, åpen organisasjon, hvor alle kan bli medlemmer.


Travel leder: Geir Småvik, Stor Sire i Odd Fellow har travle dager og er stadig på reisefot til losjer og arrangement over hele landet.

Samles om Landssak
Landssaken er en formålssak som hele Ordenen samler seg om og gir støtte til. De har tidligere blant annet bidratt til to SOS-Barnebyer, tre redningsskøyter og til medisinske fond. Et stort samfunnsbidrag fra frivillige og engasjerte mennesker.

Nå skal Ordenen bidra til stiftelsens mål om å få en CT inn i et helikopter. Et potensielt livsviktig løft for hjerneslagsrammede.

– Dette er noe jeg brenner for, og er stolt over at våre medlemmer valgte, sier Småvik. I Odd Fellow sammenheng bærer han tittelen Stor Sire.

– Verdiordene våre: medmenneskelighet, gjensidig respekt, toleranse og fellesskap er like sentrale i dag som for mange år siden. Nå skal vi bidra til å spare liv og helse for fremtidens hjerneslagpasienter, sier han.

Landssaken gir oss en ekstra motor
Generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Stephen Sollid, er svært ydmyk og glad for at stiftelsen ble valgt til Landssak for Odd Fellow Ordenen.

– Prosjektet med å få CT inn i et helikopter er svært ressurskrevende både økonomisk og utviklingsmessig. Dette er virkelig banebrytende helseutvikling som kan bety svært mye for pasientene. Med støtte fra Odd Fellow har vi rett og slett fått ekstra krefter inn, smiler generalsekretæren.

Hjerneslag er blant de mest alvorlige sykdommene som rammer befolkningen. Årlig får ca. 12 000 mennesker hjerneslag, vel 40 hver eneste dag. Konsekvensene for den enkelte kan bety tapt liv eller helse. Kostnadene for samfunnet er milliarder av kroner hvert år.
 
– Et hjerneslag forårsakes av enten blodpropp eller en blødning. Behandlingen av disse skiller seg vesentlig, og det er avgjørende at man kan ta bilder av hjernen. Da må man ha en CT-maskin. I dag finnes disse kun på sykehus og enkelte helsesentre.  Det er fantastisk at Odd Fellow Ordenen støtter oss i dette arbeidet. Tusen takk, sier Stephen Sollid.

Dette er Odd Fellow Ordenen
  • Organisert i over 280 loger over hele landet.
  • Nesten 20 000 kvinner og menn er medlemmer.
  • Religiøst uavhengig organisasjon.
  • Alle kan bli medlemmer.
  • I årene 2024 til 2026 skal ordenen samel støtte til prosjektet om å få CT i helikopter.
Mer informasjon, se oddfellow.no