Klikk for større bilde

Med inngangspenger og frivillige bidrag, blir det ca. kr. 20.000, som kom inn på denne solidaritetskonserten. Alle artister stilte opp gratis, og hele overskuddet skal gå til SOS barneby, Santo, 15 km utenfor hovedstaden på Haiti, Port- au- Prince. Øya er fremdeles sterkt preget av jordskjelvkatastrofen der for ett drøyt år siden.

De to Rebekka- og og tre Odd Fellow logene i Moss har i en rekke år hatt samarbeid om kirkesøndag i mars med etterfølgende kirkekaffe i områdets kirker.
I 2010 år gikk man sammen om en etisk aften. Innholdet ble unnfanget under loge nr 18 Varnas 75 års jubileum i 2009. Det var en forestilling med en kombinasjon av musikk og framstilling av budskapet om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Br OM Kjell Martinsen, Loge nr. 51 Folden, som også er musiker, har også i 2011 stått for innholdet, og logene har hjulpet til med det praktiske arbeidet.
Det har vært et arbeid som har sveiset logene mer sammen.

Så over til selve programmet. Medvirkende var Follo seniororkester under ledelse av Kjell Martinsen, Per Viggo Nilsen, fiolin, redaktør Kjell-Henrik Hendrichs som resitør , Rebekka/Odd Fellow koret i Moss.
Jeløy Kirke, med sitt vakre glassmaleri av Victor Sparre på altertavleveggen, ga en flott ramme rundt kvelden.

Den etiske aften ble i år åpnet med Helge Hurums : ”Adagio for Winds” framført av Follo seniororkester.
Deretter framførte DSS, Gunnar Gjølstad en god og informativ åpningshilsen.

Etter en musikalsk sekvens med orkester og fiolinsolist, holdt redaktør Kjell- Henrik Hendrichs et innholdsrikt og tankevekkende lite kåseri om Vennskap.

Etter en ny musikalsk sekvens med orkesteret og koret, holdt Kjell- Henrik Hendriks et nytt, lite kåseri, denne gang rundt budordet Kjærlighet. Deretter fulgte orkesteret opp med nok en sekvens hvor blant annet Gabriels Obo ble framført på fiolin av Per Viggo Nilsen og deretter avsluttet Kjell-Henrik Hendricks sin resitasjon om begrepet Sannhet. Innholdet og den flotte måten disse tre budordene, Vennskap,Kjærlighet og Sannhet ble framført på, passet utmerket sammen med orkester og andre solister.

Før avslutningen var det et nytt musikalsk innslag med det energiske orkesteret og koret
De musikalske gledene ble utmerket ledet av dirigent Kjell Martinsen. Han var dyktig til å binde sammen og gi publikum morsom og nyttig informasjon om det orkester og solister skulle framføre.

Fra SOS barnebyer holdt lederen i Østfold-avdeling, Bjørn Opgjordsmoen, en kort appell og takket for den støtten som ble gitt.
DSS Kari Lea avsluttet med å takke for den innsatsen som var gjort av Odd Fellow ordenens medlemmer i Moss for å få til dette arrangementet. Hun hadde også med en hilsen fra Storlogen og orienterte litt om vår orden og mulighet for å bli bedre kjent med vår orden gjennom ”åpent hus” i logelokalene i Moss førstkommende søndag..
Hun takket også de frammøtte. Med kor og orkester var det godt over 250 tilstede på arrangementet.
Det hele ble avsluttet med ”Deilig er jorden” med orkester, solist, kor og publikum.