Formann Nils Mosdahl (foto:
Gaute Solberg for alle bildene)

Målsettingen for arrangementet var å skaffe inntekt til Landssaken, synliggjøre Odd Fellow i nærmiljøet, gi informasjon samt mulig rekruttering av nye medlemmer.

Foruten bekjentgjørelse til våre enheter i distriktet, ble dette også viet oppmerksomhet i et godt oppslag i regionavisen «Sør-Trøndelag» 15. mai med et intervju med Nils Mosdahl, formann i Orkdal Broderforening. Intervjuet ligger også på avisens nettavis.

Program for dagen var som følger:

·       Redningsskøyta kommer
·       Elias båten kommer
·       Grilling, kaffe og kaker m.m
·       Quiz om Redningsselskapet og Odd Fellow (premie: en liten tur på fjorden med Redningsskøyta)
·       Sjekk av redningsvester
·       Informasjon om Redningsselskapet og Odd Fellow

Mange familier og enkelt personer fant veien til arrangementet. Salg av grillmat og kaffe/kaker gikk strålende og de besøkende så vel Odd Fellow medlemmer koste seg i det flotte mai været.

Det viste seg fort at en tur med Elias båten var populær blant de yngste samt å få komme om bord i redningsskøyta. Inne i et tilliggende lokale til bevertningen, ble informasjon om landssaken vist kontinuerlig.

Quiz ble delt ut og til slutt ble vinner og de to påfølgende plasseringer trukket ut. Vinneren fikk en flott fjordtur med redningsskøyta ut på fjorden i en fin sommerbris.

Odd Fellow’s representanter fikk gode tilbakemeldinger på arrangementet og spørsmål om dette gjentar seg, og det vil vi ta en snarlig evaluering av.

Vi fikk innfridd målsettingen om god inntjening og synliggjøring av Odd Fellow i Orkanger.

Brødre fra Broderforeningen og andre enheter stilte opp og bidro i arrangementet.


Elias båten

To blide besetningsmedlemmer

Kø ved Eliasbåten

Kokken ordner grillmaten

Fint ved sjøkanten

Avisoppslag