For å markere jubileet ønsket Logen å gi en gave til et lokalt godt formål, og det ble Gjærra Parken. Det er et arrangement for beboere i Sunndal kommune, som har hjelp fra kommunens Pleie - og Omsorgstjeneste. De blir invitert i lag med sine pårørende og arrangementet er på to dager med forskjellig underholdning i Helsetunparken.

Ved en liten seremoni i Odd Fellowhuset fikk Atle Hammer og Bjørn Røssing som er primus motor for arrangementet, overrakt jubileumsgaven på kr. 5.000,- av OM Astrid T. Sallaup. 

Klikk for større bilde