Trenger vi å vite noe mer? Kanskje ikke.  Men for den historieinteresserte logebror og -søster er det mye å hente. Foredragene var meget interessante. Undertegnede møtte opp med en viss skepsis. Den ble gjort til skamme. Dette var så givende at foredragene, samlet eller hver for seg, må ut til "Odd Fellow Folket".
Vel 70 søstre og brødre var samlet i den Grønne Sal i Logehuset i Oslo siste lørdag i april. Etter Stor Sire Morten Buans åpning stod fire foredragsholdere på programmet. Vår egen Storredaktør Kjell-Henrik Hendrichs snakket om våre begrensende kunnskaper om vår Ordens grunnlegger. Tore Lund Andersen, fra Loge nr. 89 Skagerak, har forsket lenge om Thomas Wildey og stilte spørsmålet: Hva sier mine kilder om Thomas Wildeys liv i England? Lars Åshammar, medlem Svenska Odd Fellow Akademi, fortalte om Wildeys reise til USA med skuten Dredenot – Hvem reiste? Distrikts Stor Sire Dag Virik tittelerte sitt foredrag slik: Hva nye kilder forteller oss om Thomas Wildey  - Hva vi vet, hva vi antar og noen hypoteser for videre arbeid.

Høydepunktet kom da Tore Lund Andersen overleverte et bilde av skuten Dredenot som Wildey reiste over til Amerika  med. Storredaktør Kjell- Henrik Henrichs mottok bildet på vegne av Ordenen (bildet). Vi viser ellers til en større reportasje i neste nummer av De Tre Kjedeledd.

Tekst og foto: Arne Glomdal.