Vinneren Tobias Brunstad flankert av DSS Synnøve
Oppegård og DSS Rune Paul Berg

Alle deltakerne var til stede sammen med familie/foresatte.
Kristine Pedersen, Kaja Samuelsen Skiri, Celine Sandvær og Tobias Brunstad. De har alle fire levert gode besvarelser omkring oppgavetemaet «Den Gylne Leveregel i vår tid».

Det ble Tobias Brunstad, elev i 2. kl. ved Bodø videregående skole som juryen har valgt som distriktets delegat. De tre andre søkerne fikk en vel forkjent flott omtale og en fin "trøstepremie".

Etter at deltagere med familier og møtende søstre og brødre var ønsket velkommen av DSS Rune P. Berg, orienterte Anders Paulsen, koordinator EYT i distrikt nr. 13 Salten om EYT og ledet oss gjennom den historiske bakgrunnen for UNP og senere EYT.

DSS Synnøve Oppegård orienterte om juryens arbeid. I år hadde avgjørelsen med å plukke ut en vinner vært svært vanskelig da alle besvarelsene med søknader hadde hatt en særdeles høy kvalitet.

Det ble rettet en takk til koordinator for EYT i distrikt 13 Salten, Anders Paulsen samt juryen som har bestått av søster Randi Woje Skarstein og bror Stein Kuraas.


De fire deltakerne sammen med DSS Synnøve Oppegård og DSS
Rune Paul Berg