Det meste av kompensasjonen går til loger og leire men også Storlogen og noen av ordenshusene får kompensasjon.

Vår kompensasjon er basert på en såkalt forenklet modell som betyr at vi ikke får kompensert ut fra betalt merverdiavgift,  men ut fra kostnadene i hver enhet. Det er derfor viktig at alle kostnader tas med i regnskapet også privatnevndens regnskap. Momskompensasjonen kan sees på som myndighetenes ønske om å støtte det frivillige arbeidet i Norge og ut fra Ordenens virksomhet, er vi beretttiget til  å motta dette bidraget.

Odd Fellow Ordenen er blant de som mottar vesentlige beløp og dette har sin årsak i at vi har innført Focus og kan sentralt  hente ut,  revidere regnskapet og elektronisk rapportere nøkkeltall for alle enheter.  I 2011 fikk Ordenen 2,1 mil , i 2012 fikk vi 3,6 mil og nå i 2013 har vi fått over 5,8 mil.

Utviklingen av Focus, opplæringen av Skattmestrene og at  alle fører regnskapet i Focus, har vært en lang og kostnadskrevende prosess for Ordenen. En forutsetning for å motta kompensasjon er også at enhetene må være registert i Brønnøysundregisterene  og Frivillighetsregisteret . Nå høster vi gevinsten av investeringen og  de aller fleste enheter får et fint beløp overført  før jul.

Morten  Buan

Stor Sire