Dørene åpnes kl. 12.00 og salget er igang.

Salget ble også i år veldig bra, kr. 36.000,-. Netto beløpet går i sin helhet til Logens utadvendte arbeid.

En stor takk til alle som har vært med å bidratt på ulike måter, spesielt til OM Kari Langesæter som er primus motor for arrangementet.