Vinneren Renate Tjelta med Odd Fellow
representantene Christian Grundesen og Ole
Skjævestad.

Elever som ønsket å delta i konkurransen måtte lage et multimediaopplegg med temaet "Den gyldne leveregel i vår tid".

Nå har 4 elever presentert sitt opplegg for juryen, og en vinner er kåret. Eleven som reiser til New York er Renate Tjelta, 2MFA!

Alle elevene hadde laget svært gode og gjennomarbeidede foredrag med ulike vinklinger. Til sammen dekket de nesten alle læreplanmålene i samfunnsfag! 2 elever holdt foredraget sitt på engelsk, og 2 på norsk. Juryen hadde en interessant ettermiddag, og fikk en svært vanskelig jobb med å kåre en vinner. 

Vi takker deltakere og jury for god innsats!