Klippet fra:
Odd Fellow Ordenen
Den Uafhængige Storloge For Kongeriget Danmark

Broder Eks Stor Sire Harald Thoen har udført en overordentlig fortjenstfuld indsats for Odd Fellow Ordenen i Norge og ikke mindst for Den Europæiske Storloge, og broder Eks Stor Sire Harald Thoen har i alle årene udfyldt sine embeder med indsigt og stort engagement og nyder på grund af sin personlighed stor anseelse og respekt.