Årets konsert foregikk søndag 23. november i Hørløcks veg 66. Utbyttet var i år øremerket henholdsvis.

Barnas stasjon ved Blå Kors
og
TrønderbraZZ - «Vi vil 2015»

Barnas stasjon er et møtested for barnefamilier, der fokus er rettet mot barns helse, velferd og utvikling. Stedet har en rekke tilbud, alt fra samtaler med familier og barn, foreldreveiledning, barnegrupper og sosiale aktiviteter. Barn av foreldre med rus og psykiske problemer er svært sårbare. De utgjør en lite synlig gruppe, som lider under foreldrenes problemer, og ofte utsettes for fysisk og psykisk vold. Ved å hjelpe barna og deres foreldre, kan man være med på å forebygge at utviklingen går i arv til etterfølgende generasjoner.

TrønderbraZZ er et korps for og med psykisk utviklingshemmede ungdom og voksne, ett av 7 tilsvarende korps i Norge. Det er godt samarbeid mellom korpsene, og hvert tredje år avholder de en korpsfestival. I 2015 skal TrønderbraZZ stå som arrangør, noe Førjulskonserten vil støtte opp under.

En godt besatt sal fikk nok en gang oppleve en vellykket konsert. Årets utøvere besto av Sunniva Unsgård og Heidi Rye - med henholdsvis solosang og trompet - sangkvartetten HYSJ og Liv Grethe Hovde med diktlesning. I tillegg kom tre omganger med fellessang. Som vanlig ved konsertene hadde Gunnar Gustad det kunstnerisk ansvarlig. Han deltok i tillegg på orgel og piano.


Fra venstre: Artistene Heidi Rye og Sunniva Unsgård, tre ledd i
kvartetten HYSJ og diktleseren Liv Grethe Hovde