Av Ivar Eidsaa


Anne-Randi Hanssen, leder for Barnas Stasjon i
Kristiansand, er dypt takknemlig for gaven.

- Vi er rimelig ydmyke i forhold til det engasjementet som Odd Fellow Ordenen viser. Vi i Blå Kors er dypt takknemlige for deres engasjement. Hjelpen betyr at vi kan hjelpe enda flere. Det sier Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors Kristiansand.
Pengene kommer godt med. Leder for Barnas Stasjon, Anne-Randi Hanssen, forteller om stor pågang.

2.600 besøk

I fjor hadde Barnas Stasjon over 2.600 besøk, i tillegg til 150 aktive brukere, det vil si alt fra dem som benytter de tjenestene som Barnas Stasjon kan tilby, til dem som bor i en av leilighetene som Barnas Stasjon disponerer. Målgruppen er familier med barn fra 0-8 år, samt gravide. De som bruker Barnas Stasjon har ulike utfordringer. Det kan være tidligere ruserfaringer selv eller i nær familie, psykiske utfordringer, lite nettverk eller andre sårbarheter.
Det arrangeres pappagrupper, mødregrupper, barselgrupper, mor/far/foreldresamlinger, og det gjennomføres ferieturer og andre utflukter, i tillegg til middagssamlingene, et tilbud som har vist seg å være svært populært.

Ruster opp hagen

- Bidraget gjør oss i stand til å kunne gjøre noe ekstra for barna. Pengene fra fjorårets marked brukte vi til både å bygge en gymsal som familiene som benytter Barnas stasjon kan bruke, i tillegg til turer og andre aktiviteter, sier Solheim.
I år vil Hanssen og Solheim bruke deler av pengene til å ruste opp hagen som ligger i tilknytning til gymsalen som ble rehabilitert i fjor, samt å kunne tilby nye gode opplevelser for dem som trenger nettopp det.