Årets pris gikk til Nils Malcolm for hans innsats i prosjektet «Fotball Fritid». Han brenner for barneidrett og den leken som kan knyttes til dette. Prosjektet prøver å få til at barna skal føle en tilhørighet, og det er også et viktig bidrag til integrering lokalt. Malcolm synes det er viktig at barna ser hva som skjer i en idrettsklubb.


Nils Malcolm mottar sjekken på Kr 25.000,- i Odd Fellow huset i
Fredrikstad.

Med prisen følger det en sjekk på Kr 25.000,-, og i statuttene forutsettes det at pengene i sin helhet skal benyttes i den videre aktiviteten som var grunnlaget for tildelingen. Årets prispenger skal gå til aktiviteter som prosjektet «Fotball Fritid» skal arrangere i sommerferien. Årets prisutdeling ble gjennomført tirsdag den 24/1-17, og ble positivt omtalt i lokalpressen.