Fra venstre DSS Magne Pettersen, vinneren Eline
Kristoffersen Paulsen, Ferdinand Amadeus Kleivik Vangen og
DSS Anne-Harriet Kvalheim

Samtlige 6 Videregående Skoler og Ungdomsskoler i vårt distrikt var invitert til å delta i konkurransen  med å komme frem til den beste besvarelsen over temaet «Den Gyldne Leveregel i vår tid»

Vi fikk kun inn to besvarelser. Det var elever fra avgangsklassen i to ungdomsskoler. Begge hadde laget en multimedia-besvarelse av oppgavetemaet.  Begge kandidatene har ifølge juryen levert meget gode besvarelser og har i forbindelse med intervju gitt et godt inntrykk og kunne representere vårt distrikt på en verdig måte.

Vinneren fra Distrikt 13 Salten ble Eline Kristoffersen Paulsen som ble tildelt diplom som bevis på utvelgelsen, mens Ferdinand Amadeus Kleivik Vangen fikk en gavesjekk på kr 1 000 for sin besvarelse.

Til sammen ca 30 Rebekka Søstre og Odd Fellow brødre hadde møtt frem til prisutdelingen. I tillegg var foreldrene til prisdeltakerne til stede. Rektoren fra skolen vinnereleven tilhører var også til stede og fikk i oppdrag å være med på å markedsføre denne konkurransen blant ungdomsskoler og  videregående skoler i vårt distrikt. Vi håper på større deltakelse i 2019 når vi neste gang skal velge deltaker til UNP.

Dessverre kom det ingen fra pressen som vill dekke dette arrangement.

Det rettes stor takk til koordinator Anders Paulsen for hans engasjement for å få skoler og elever med på denne konkurransen. Videre takkes jurymedlemmene Randi Woie Skarstein og Stein Kurås som tok på seg oppdraget med å vurdere besvarelsene fra deltakerne.

Prisutdelingen ble foretatt av DSS Anne-Harriet Kvalheim og DSS Magne Pettersen