​Stor Sire ønsket velkommen

Det var en enkel seremoni i Storlogens lokaler i Stortingsgaten 28.

Stor Sire Morten Buen ønsket velkommen.
​Han orienterte om Ordenen og Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond, og at vi denne gang også kunne dele ut gaver fra Lorcks Stiftelse og Asta og Mikael Aksdals Fond.

Deretter presenterte prismottakerne sine prosjekter.

Det hele ble avsluttet med utdeling av diplomer og fotografering.