Denne gang hadde styret i Odd
Fellows Forskningsfond for Multipel
sklerose-sykdommen , tildelt kr
90.000.- til forsker Maria Norheim
Alme for hennes forskningsarbeid.

Denne gang hadde styret i Odd Fellows Forskningsfond for Multipel sklerose-sykdommen, tildelt kr 90.000.- til forsker Maria Norheim Alme for hennes forskningsarbeid.

Det var bror og søster DSS, Ove Kahrs Rasmussen og Grethe Evelyn Isdahl, som fikk gleden av å overrekke den formelle prisen i form av et diplom og en nydelig rosebukett .

Maria Norheim Alme ga de fremmøte et interessant innblikk i sitt forskningsarbeid for denne sykdommen, og mange konstruktive gode spørsmål ble stilt og besvart.

Et fyldigere artikkel om emnet vil, ved en senere anledning, bli formidlet til Odd Fellow Bladets lesere.

Tilstede var ca 25 brødre og søstre som også ble traktert med kaffe og wienerbrød.

En meget vellykket formiddag som markerte starten på ferien for mange.


Det var bror og søster DSS, Ove Kahrs Rasmussen og
Grethe Evelyn Isdahl, som fikk gleden av å overrekke
den formelle prisen i form av et diplom og en nydelig
rosebukett .