Kurset går over 2 kvelder av 3 timer per kveld. Første kurs ble avholdt mandag 15.1 med instruktør Eldar Aas og bror Eystein Loftesnes fra loge nr. 128 Lyngør, og dag 2 onsdag 17.1 med kjøreskolelærer Frode Terkelsen. En flott, blid og lærevillig gjeng var møtt opp til kurs.

Vi håper å få til flere slike kurs i løpet av våren og høsten. Vi jobber med å få mulighet til å kjøre kurset :Trygg på glatta på tilsvarende måte iht landssaken.

Takk til NAF for muligheten og på denne måten skolere våre seniorer i trafikken, og få inntekt til landssaken.