Klippet fra Sandnesposten torsdag 7. februar 2019. Tekst og foto ved Andreas Dirdal Kydland


Birger Skjørestad (loge nr. 134), Ingeborg Erikstein Krager
(byprest), Nils Lausund (loge nr. 150), Øyvind Brunvær
(loge nr. 134), Øyvind Andersen (byprest), Ingrid Bårseth
(loge nr. 123), Kurt Wiig (loge nr. 150), Heidi Wold
Hannevig (loge nr. 123) og Günther Theiss (byprest)

BYPRESTENE: Pengene går til å kjøpe ut en av bilene som byprestene allerede har disponert gjennom en leasingavtale de siste årene.

– Leasingavtalen går snart ut, og det vil koste oss 250.000 kroner å kjøpe den ut. Dette er en god bil med mye plass som hjelper oss mye i vårt daglige arbeid med daglige hjemmebesøk, transport til sykehus og lege, handling, flytting, turkjøring og aktiviteter for mennesker i rusmiljøet, sier byprest Øyvind Andersen.

Onsdag troppet seks representanter fra tre av fire losjer fra Odd Fellow Ordenen i Sandnes opp på byprestkontoret med det synlige beviset på at byprestene er hjulpet et godt stykke på veien for å kjøpe ut bilen når leasingavtalen går ut.

– Pengene er samlet inn gjennom våre egne medlemmer, gjennom for eksempel julemesse og interne lotterier og innsamlinger, forteller Birger Skjørestad fra loge nr. 134 Godthaab, som legger til at den fjerde logen, «Rebekkaloge nr. 101 Birgitta», nylig har gitt et bidrag på 40.000 kroner til Funkishuset i Sandnes.

Odd Fellow-logenes økonomiske bidrag kom i stand som følge av at én av byprestenes frivillige hadde kjennskap til én av logene i Sandnes.

– Vedkommende har nok hintet om at et økonomisk bidrag til bilen vil være svært kjærkomment for oss bypresters daglige virke, sier byprest Øyvind Andersen som sammen med sine kollegaer Ingeborg Erikstein Krager og Günther Theiss både fikk fortelle om hvordan de jobber, samt hvilke utfordringer de har for å holde hjulene i gang.

– Sandnes kommune finansierer én av våre tre stillinger. Selv må vi samle inn to millioner kroner årlig.

Skjørestad fra loge nr. 134 Godthaap virket tydelig imponert over innsatsen byprestene legger ned for mennesker i rusmiljøet.

– Etter å ha hørt byprestene fortelle om sin hverdag og sine utfordringer, er vi enda sikrere på at vi gjorde et rett valg om hvem som skulle få pengene, sier han.

– Så er det viktig for oss å bidra i vårt eget nærmiljø, legger han til.

I Sandnes er det fire losjer knyttet til Odd Fellow-ordenen. Det er «Rebekka loge nr 101 Birgitta», «nr 123 Katarina», «Odd Fellow loge nr. 134 Godthaab» og «nr. 150 Gand».

Rebekkaloger er for kvinner og Odd Fellowloger er for menn.

I Norge er det cirka 22.000 ordensmedlemmer. I Sandnes er det rundt 300.