Årsaken til dette, kjenner vi ikke.

Kanskje har dere tatt mere i bruk Facebook, for publisering av hva som skjer rundt i landet i de forskjellige loger?

Men alle er ikke på Facebook!

Send samtidig en kopi til oss når dere legger ut noe på Facebook, så skal vi se på om artikkelen også egner seg for publisering i Nettavisen.

E-post for innsendelse av innlegg som ønskes publisert i Nettavisen er fortsatt: nettavisredaktor@oddfellow.no

eller trykke på linken over >> Innlegg til Nettavisen sendes inn her <<

Ta pennen (tastaturet) fatt og skriv om alt du mener er av allmenn interesse, så publiserer vi så hurtig vi kan.
 

Mbh
Nettavisredaktøren